Shift Leader

Localisation: Antwerpen
De Shift leader heeft dezelfde opdracht als de medewerker, met enkele bijkomende verantwoordelijkheden: opening en sluiting van de winkel en de kassa’s – teambeheer – taakverdeling – opnemen van bepaalde bestellingen … Hij is in staat om de leiding te nemen en op alle posten bij te springen naargelang van de behoeften.

Beschrijving van de functie

 • Bewaken van het concept

De vereiste normen toepassen overeenkomstig het Delitraiteur-concept:

– klantendienst: taken/relaties;

– plaatsing in de rekken van de producten;

– netheid van de winkel en naleving van de HACCP-normen;

– naleven van de dresscode.

 • Productkennis

De kernproducten kennen en de klanten kunnen adviseren

Missie

SERVICE: DE RELATIE MET DE KLANT

 • Onthaal en klantendienst

Het goede voorbeeld geven rond:

– de ‘GTDG-attitude’: Goedendag – Tot ziens – Dank u wel – Glimlach;

– klantvriendelijkheid boven alles;

– de ambitie om de klant plezier te doen met de Smiley-dienst (10 seconden)* en de Deli-dienst (1 minuut)*.

(*): kleine attenties die de algemene serviceverwachtingen overschrijden.

 • Oplossingsgericht handelen

Oplossingsgericht te werk gaan. Gedreven zijn om de klant tevreden te stellen door oog te hebben voor zijn wensen en steeds een oplossing of een alternatief te bieden.

 • Dienstverlening aan de kassa / Warme dranken

Een snelle en hartelijke dienstverlening aan de kassa. De warme dranken opdienen volgens de Deli-normen.

 • Degustaties

Degustaties organiseren: soort product – verkoopargumenten – manier van presenteren …

 • Klachtenbeheer

Zoveel mogelijk klachten rechtstreeks oplossen en, indien nodig, bepaalde klachten doorgeven aan de assistant manager of de manager.

SERVICE: OPERATIONELE TAKEN

 • Opening en sluiting van de winkel

De winkel openen en sluiten overeenkomstig de openingstijden en daarbij steeds op-en-top commercieel te blijven.

 • Opstelling

Alle opstellingen uitvoeren die dagelijks zijn voorzien.

 • Plaatsing in de rekken, levering en stockbeheer

De rekken aanvullen en tegelijk de relatie met de klanten verzorgen, met oog voor: FEFO – verwijden uit de rekken en invoeren van de verliezen – onderhoud van de rekken – naleving van de regels voor merchandising en levelling van de winkel.

 • Etikettering

Openstaan voor de noden van de productiemedewerkers: helpen bij de etikettering en het in de rekken plaatsen.

 • Communicatiemiddelen

De communicatiemiddelen optimaal gebruiken: goede, propere staat – aangepast aan het product en mooi opgesteld. Bij het vaststellen van een fout de assistant manager of de manager inlichten.

 • Netheid en orde

De verschillende schoonmaakplannen (dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks …) uitvoeren en laten uitvoeren en de winkel op orde houden.

 • Techniek

Controleren of op technisch vlak alles goed werkt. Initiatief nemen in geval van storingen en hierbij de lijst van nuttige nummers gebruiken.

PRESTATIES EN RENTABILITEIT

 • Ontwikkeling en opvolging van de omzet en optimalisering van de kosten

De doelstellingen bereiken die door de manager voor die maand werden vastgelegd:

– de omzet per dag;

– bekende en onbekende verliesen.

 • Beheer van de bestellingen

De bestellingen overmaken volgens orderblad, verkoopanalyses, verwachte omzet, kalender, verliezen, beschikbare stock en verwachte leveringen.

 BACKOFFICE PRODUCTEN

 • Controle van de ontvangen levering

Hoeveelheid, kwaliteit en temperatuur van de koopwaar controleren.

De procedures volgen in geval van niet-naleving.

 • Driemaandelijkse inventaris van producten en economaat

De assistant manager helpen om het geheel van de producten van de winkel en het economaat in rekening te brengen.

 • ERP

De beheersfuncties van de ERP-tool kennen en gebruiken.

ADMIN BOEKHOUDING

 • Opening van de kassa

De Orika- en Meti-handleidingen nauwgezet volgen.

Bij het vaststellen van een fout de oorzaak opsporen en de fout oplossen en indien nodig aan de assistant manager of manager signaleren.

 • Beheer van de ontvangsten

Een storting opmaken, de cash naar de bank brengen en de documenten klasseren volgens de Orika & Meti-procedures en de veiligheidsvoorschriften.

 • Inventaris van de kluis

De inhoud van de kluis dagelijks tellen bij opening en aan het einde van elke shift en nagaan of alles klopt, volgens de interne procedure.

 • Sluiting van de kassa en dagelijkse afsluiting

De kassa’s afsluiten volgens de procedures aan het einde van elke shift.

HUMAN RESOURCES

 • Het team leiden en opvolgen

Het team wekelijks briefen en debriefen en het goede voorbeeld geven in dienstverlening en uitvoering van de taken.

 

 • Teamspirit

De onderlinge samenwerking aanmoedigen en zorgen voor een goede werksfeer.

 • Dienstregeling

In geval van afwezigheid en/of ziekte contact opnemen met de assistant manager of manager om de dienstregeling te beheren.

 • Dagelijkse organisatie & planning

De dagelijkse taken van de planningen opvolgen en ervoor zorgen dat de voorziene taken goed en op tijd worden uitgevoerd.

VOEDSELVEILIGHEID

 • HACCP-regels

Alle HACCP-regels toepassen die in de verschillende planningen zijn voorzien. Zorgen voor een onberispelijke lichamelijke hygiëne tijdens het werk.

 • Checklist

De checklists nauwgezet invullen volgens de interne procedures.

 • Traceerbaarheid

Het team motiveren om de traceerbaarheid na te leven volgens de interne HACCP-regels.

 • Ongedierte

De assistant manager of de manager waarschuwen bij het vaststellen van ongedierte.

 • Warme en koude keten

De warme en koude keten respecteren tijdens het werk. Weten welke corrigerende maatregelen te nemen bij uitval.

Vereist profiel

Onze aanbieding

Solliciteer voor deze job

  Kies bestand
  CV toevoegen

  (Bestand geaccepteerd: .pdf, .doc/.docx - Maximale gewicht: 5mo)

  jobs@delitraiteur.be
  Scroll Up